Gmina wejherowo

Aktualności

Nowa siedziba Urzędu przyjmie klientów już w lipcu!

Miło nam poinformować, że od 1 lipca Referat Spraw Obywatelskich oraz Referat Finansowy Urzędu Gminy Wejherowo mieścić się będą w nowej siedzibie przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie. 

Oznacza to, że sprawy meldunkowe i dowodów osobistych odtąd załatwiane będą wyłącznie w nowej siedzibie. Podobnie jak sprawy finansowe, w tym opłaty wnoszone przez mieszkańców w Kasie (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Należy nadmienić, że zgodnie z oczekiwaniami klientów Urzędu, trudnodostępna wcześniej Kasa mieścić się będzie na parterze, co ułatwić ma korzystanie z usług osobom niepełnosprawnym i starszym.

Dla większego komfortu naszych klientów zadbano też o to, by możliwym było pozostawianie korespondencji kierowanej do obu referatów także w Biurze Podawczym głównej siedziby Urzędu (Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie).

Informujemy ponadto, że w związku ze zmianą adresu nie ulegają zmianie numery telefonów, faksów, oraz adresy poczty elektronicznej.