Gmina wejherowo

Aktualności

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej w Kąpinie już dostępna

Informujemy, że w dniu 08.03.2018 r. do Urzędu Gminy Wejherowo wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 07.03.2018 r. zezwalająca PEWIK Gdynia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2017 r. w Kąpinie.

Sieć jest udostępniona do podłączania się.

Uwaga: uruchomienie wybudowanej przez PEWIK sieci umożliwia też podłączenia do kanalizacji w rejonie ul. Wierzbowej, która wybudowana została przez Gminę Wejherowo wcześniej, lecz nie mogła być użytkowana z uwagi na brak przepompowni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK Gdynia, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311, mail: bok@pewik.gdynia.pl