Gmina wejherowo

Aktualności

Nic o nas bez nas w kulturze!

Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie wygrał projekt „Razem – ja w domu kultury” sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014. Jest to program przeznaczony dla domów kultury, które chcą otworzyć się na propozycje mieszkańców pragnących realizować swoje własne, twórcze projekty angażujące innych mieszkańców danej miejscowości.

Pierwszą częścią tego projektu jest przekazanie przez doświadczonych animatorów wiedzy, o tym jak angażować społeczność lokalną w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podczas 10 tygodni trwania projektu mają miejsce warsztaty animacji i partycypacji. Wynikiem projektu „Razem – ja w domu kultury” będzie opracowana diagnoza spostrzegania domu kultury i perspektyw rozwoju.

Zakończył się właśnie pierwszy etap projektu, podczas którego do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie przybyło kilkanaście stowarzyszeń, grup nieformalnych i lokalnych animatorów kultury z terenu Gminy, jak i spoza niej, którzy postanowili wspólnie zastanowić się nad kulturalnymi potrzebami mieszkańców całej gminy Wejherowo oraz poszczególnych miejscowości. Spotkania z instruktorami zaowocowały wieloma pomysłami, a w dalszej perspektywie także projektami kulturalnymi, które realizowane będą do listopada tego roku na terenie gminy Wejherowo. Ich celem jest zaangażowanie w jak największej liczby mieszkańców, stworzenie płaszczyzny do rozmowy i współpracy ze sobą jak i z GOK-iem, na przyszłość.

 

W przeprowadzonym w lipcu konkursie wybrane zostaną projekty do realizacji, które zostaną sfinansowane w drugim etapie Lokalnych Inicjatyw przez Narodowe Centrum Kultury. Pula przeznaczona na realizację tych projektów to ok. 40.000 zł.