Gmina wejherowo

Aktualności

Największa drogowa inwestycja Gminy Wejherowo oddana do użytku!

Niemal kilometrowe przedłużenie ulicy Południowej w Gościcinie do ulicy Sucharskiego w Wejherowie, budowa ronda, ścieżek pieszo – rowerowych, oświetlenia, czterech zatok autobusowych, dwuetapowych przejść dla pieszych, wysp kanalizujących ruch, ogrodzeń oraz odwodnienia z dwoma zbiornikami retencyjnymi. Tak podsumować można efekt kilkumiesięcznych prac na rzecz stworzenia alternatywnej drogi do Wejherowa dla mieszkańców Gościcina, poprawy bezpieczeństwa tego newralgicznego pod względem komunikacyjnym miejsca oraz budowy ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Niemal kilometrowe przedłużenie ulicy Południowej w Gościcinie do ulicy Sucharskiego w Wejherowie, budowa ronda, ścieżek pieszo – rowerowych, oświetlenia, czterech zatok autobusowych, dwuetapowych przejść dla pieszych, wysp kanalizujących ruch, ogrodzeń oraz odwodnienia z dwoma zbiornikami retencyjnymi. Tak podsumować można efekt kilkumiesięcznych prac na rzecz stworzenia alternatywnej drogi do Wejherowa dla mieszkańców Gościcina, poprawy bezpieczeństwa tego newralgicznego pod względem komunikacyjnym miejsca oraz budowy ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Finał tego przedsięwzięcia bez wątpienia jest imponujący, co kilkukrotnie podkreślali jego współautorzy, przybyli na jego oficjalny odbiór i przekazanie do użytku. Wśród nich znaleźli się: Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz Starosta Wejherowski Józef Reszke. To właśnie oni, wraz z przedstawicielem wykonawcy – firmy Kruszywo Sp. z o. o., w maju tego roku byli sygnatariuszami umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ ” (tzw. schetynówki). Łączny koszt inwestycji obejmujący oprócz robót budowlanych także koszty: wycinki drzew wzdłuż ulicy Sucharskiego, montażu barier energochłonnych i ogrodzenia oraz nadzoru wyniósł blisko 4.733 tys. złotych, na które składają się uzyskane dofinansowanie w wysokości blisko 2,3 mln złotych oraz środki z budżetu Gminy Wejherowo i Powiatu Wejherowskiego. Dodatkowym, kosztem inwestycji były także odszkodowania za wykupy gruntów, które ponoszone były przez Powiat Wejherowski, Gminę Wejherowo i Miasto Wejherowo.
W oficjalnym odbiorze uczestniczyli ponadto ks. kanonik Stanisław Bach, który dokonał jej poświęcenia, sekretarz powiatu wejherowskiego Marek Panek oraz wicestarosta Gabriela Lisius, przedstawiciele władz Wejherowa, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Wejherowskiego i Puckiego Janusz Nowak, Kierownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Jerzy Telszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Marek Zeman wraz z leśniczym leśnictwa Biała oraz radni z Gościcina.

 

 ZOBACZ ZDJĘCIA