Gmina wejherowo

Aktualności

Na większą chwałę Bożą – czyli jubileusz ćwierćwiecza parafii w Gowinie

25

17 listopada w Kościele p.w. Św. Izydora Oracza w Gowinie parafianie byli świadkami niecodziennego wydarzenia. Tamtejsza parafia obchodziła bowiem Srebrny Jubileusz jej powstania. Dokładnie 25 lat temu, Śp. Ks. Bp Andrzej Śliwiński dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni.

 

36

17 listopada w Kościele p.w. Św. Izydora Oracza w Gowinie parafianie byli świadkami niecodziennego wydarzenia. Tamtejsza parafia obchodziła bowiem Srebrny Jubileusz jej powstania. Dokładnie 25 lat temu, Śp. Ks. Bp Andrzej Śliwiński dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Tę wyjątkową uroczystość, lokalna społeczność świętować mogła pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego. Ponadto Jubileusz uświetnili swoją obecnością: Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo, Maciej Milewski – Zastępca Wójta, Tomasz Bujak – Radny Powiatu Wejherowskiego, Kazimierz Kendziora – Radny Gminy Wejherowo oraz sołtys Natalia Dampc.

Tego dnia nowym duszpasterzem i zarządcą parafii oficjalnie został mianowany ks. Jarosław Hinc. W trakcie kazania, Jego Ekscelencja odniósł się do podstawowych obowiązków proboszcza. Arcybiskup przypomniał, że najważniejszym zadaniem duszpasterza jest głoszenie Słowa Bożego. Niemniej ważną powinnością jest troska, zarówno o życie sakramentalne, jak i codziennie parafian. Do istotniejszych zadań należy także kierowanie kościołem i ludem Bożym, czy choćby organizowanie życia religijnego. Metropolita Gdański zwrócił też uwagę na to, że pomimo faktu, iż parafia w Gowinie jest stosunkowo „młoda”, to obchodzenie podobnych Jubileuszy jest umacnianiem fundamentów. Arcybiskup nadmienił, że sam Jan Paweł II zachęcał do obchodzenia każdego takiego wydarzenia, bez względu na to, czy celebruje się kilka, czy nawet kilkaset lat.

Pod koniec kazania Jego Ekscelencja przybliżył wszystkim zgromadzonym najważniejsze wydarzenia z dziejów parafii – „Wszystko zaczęło się 1 lipca 1991 roku. Tamtego pamiętnego dnia, ks. wikariusz Edward Rusiński z parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie został skierowany przez Kurię w Pelplinie do zorganizowania i budowy ośrodka duszpasterskiego w Gowinie (…) 17 listopada ks. bp Andrzej Śliwiński dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni (…) Tydzień później ks. bp Marian Przykucki dekretem powołał do istnienia parafię p.w. Św. Izydora Oracza w Gowinie. (…) Po roku 1993 odbyły się pierwsze wizytacje parafialne, w których uczestniczył bp Zygmunt Pawłowicz. W 1996 miały miejsce pierwsze misje święte, a także peregrynacja relikwii św. Wojciecha. W 1998 r. bp Zygmunt Pawłowicz poświęcił krzyż i cmentarz parafialny. W 2003 roku ponownie odbyły się misje połączone z peregrynacją. W 2011 roku plac przy Kościele otrzymał im. Ks. Walentego Dąbrowskiego. 25 lipca 2013 roku zmarł pierwszy proboszcz parafii, który w 2008 roku (ze względu na pogarszający się stan zdrowia) złożył rezygnację. Tego samego roku, nowym proboszczem został mianowany ks. kanonik Jan Gabański. Funkcję proboszcza pełnił do 2016 roku (…)”.

Na zakończenie Eucharystii Jego Eminencja poświęcił tablicę upamiętniającą Jubileusz – „Ad maiorem Dei gloriam” . Sentencja jest łacińską dewizą, znaczącą dosłownie: „na większą chwałę Bożą”.

>>>zobacz galerię<<<