Gmina wejherowo

Aktualności

Mistrzowie segregacji nagrodzeni telewizorami!

9

27 kwietnia podczas XIX Sesji Rady Gminy Wejherowo wręczone zostały nagrody za najlepszą segregację popiołu. Mistrz Segregacji – bo o tym konkursie mowa – był pierwszą edycją zimową zabawy na najlepszą selektywną zbiórkę odpadów. Głównym celem konkursu było uświadomienie przykrych konsekwencji mieszania popiołu z odpadami, do jakich należą choćby znaczne zwiększanie masy odpadów przeznaczonych do składowania, mniejszy procent odzyskiwania odpadów, utrudnienie pracy linii sortowniczej i ryzyko wywołania ognia w komorach pojazdów odbierających odpady.

 

6

27 kwietnia podczas XIX Sesji Rady Gminy Wejherowo wręczone zostały nagrody za najlepszą segregację popiołu. Mistrz Segregacji – bo o tym konkursie mowa – był pierwszą edycją zimową zabawy na najlepszą selektywną zbiórkę odpadów. Głównym celem konkursu było uświadomienie przykrych konsekwencji mieszania popiołu z odpadami, do jakich należą choćby znaczne zwiększanie masy odpadów przeznaczonych do składowania, mniejszy procent odzyskiwania odpadów, utrudnienie pracy linii sortowniczej i ryzyko wywołania ognia w komorach pojazdów odbierających odpady. Warto podkreślić, że takie czynniki jak procent odzyskiwanych odpadów ważne są nie tylko ze względu na wymiar ekologiczny, ale także przekładają się na stawki za gospodarowanie odpadami. Na  podkreśleniu wagi każdego z aspektów zależało także przedstawicielom Spółki Eko Dolina Sp. z o.o., dokąd trafiają odpady z terenów Gminy. Z tego względu, prezes Cezary Jakubowski ochoczo włączył się do akcji i powziął decyzję o zasponsorowaniu nagród w formie telewizorów i tabletów. Te z kolei trafiły do 6 z 58 zgłoszonych do konkursu posesji. Warto nadmienić, że zarówno firma AGORA jak też pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo dokonywali szczegółowej weryfikacji wszystkich zgłoszonych posesji, celem sprawdzenia jakości prowadzonej segregacji. Wyniki kontroli wykazały utrzymywanie wysokich standardów selekcji w niemal wszystkich zgłoszonych przypadkach. Z tego względu oraz zgodnie z regulaminem przyznawania nagród, laureaci wyłonieni zostali drogą losowania. W uroczystym wręczeniu prezentów Wójta Gminy Wejherowo wspierał członek Zarządu Eko Doliny pani Ewa Bergmann.

W gronie szczęśliwców, którzy otrzymali telewizory znaleźli się:

1. Irena Wykowska z Gościcina

2. Wiesław Henryś z Orla

3. Daniel Piątek z Bieszkowic

Tablety z rąk Wójta Henryka Skwarło odebrali natomiast:

1. Żaneta Rutkowska z Bolszewa

2. Krzysztof Korczyński z Bolszewa

3. Mirosława Drewa z Gościcina

>>>zobacz zdjęcia<<<