Gmina wejherowo

Aktualności

Mieszkańcy Orla, Góry i Bolszewa mogą zadecydować! Ostatnia szansa na uzgodnienia przed nimi

Przypominamy, że na zlecenie Gminy Wejherowo projektowana jest kanalizacja sanitarna na obszarze miejscowości Orle, Góra (Paradyż) oraz Bolszewo (w rejonie ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta).

Aby możliwe było wykonanie projektu w sposób najbardziej sprzyjający mieszkańcom konieczne jest uzgodnienie miejsca i sposobu wykonania przyłącza od sieci do każdej działki budowlanej w zakresie projektu. Zakres projektu obejmuje ww. obszary w granicach planów miejscowych.

Dla ułatwienia kontaktu z projektantami został zorganizowany kolejny dyżur zespołu projektowego w dniach:

30, 31 sierpnia oraz 1 września 2016r. w godz. 16.00 – 20.00 w sali nr 16 w siedzibie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu (ul. Nadrzeczna 19).

Przedstawiciele firmy projektowej będą pełnić dyżur, podczas którego będzie można zapoznać się z projektem i uzgodnić przyłącze do nieruchomości.

Aby można było zaprojektować przyłącze do działki właściciel musi uzgodnić pisemnie miejsce wykonania przyłącza. Uzgodnienie musi zostać podpisane przez każdego współwłaściciela nieruchomości. Prosimy zatem właścicieli działek o przybycie na dyżur i zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku gdyby proponowane terminy spotkania były dla Państwa niedogodne prosimy o kontakt z Biurem Projektowym – Pracownia Projektowa WODOKAN z Redy, tel. 58 678 73 88, mail: pracownia@wodokan.pl