Gmina wejherowo

Aktualności

Mieszkańcy Kąpina!

Urząd Gminy Wejherowo informuje właścicieli nieruchomości położonych w Kąpinie o trwających
pracach projektowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

W celu wykonania projektu w sposób najbardziej korzystny dla mieszkańców, prowadzone są konsultacje projektantów z właścicielami działek.

Z powodu nieaktualnych danych adresowych, zawartych w ewidencji gruntów, w trakcie prowadzenia prac projektowych projektanci napotkali trudności w nawiązaniu kontaktu z właścicielami nieruchomości nie zamieszkującymi na stałe w Kąpinie.

W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, z którymi projektanci nie nawiązali kontaktu osobistego lub korespondencyjnego o umówienie się z projektantami poprzez podane poniżej numery telefonu.

BIURO PROJEKTÓW

BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O

UL.WIGILIJNA 6-7, 82-300 ELBLĄG

 tel. kontaktowe: 507447705, 660699426

Do działek, dla których projektanci nie uzyskają zgody właścicieli nieruchomości, nie będą mogły być zaprojektowane podłączenia kanalizacji sanitarnej.