Gmina wejherowo

Aktualności

Marszałek z wizytą w Urzędzie Gminy Wejherowo

Jak skutecznie aplikować o fundusze zewnętrzne, w jaki sposób przyspieszyć realizację poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych i które kierunki rozwoju przyczynią się do szybkiego podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Te i inne tematy poruszane były w rozmowach władz gminy Wejherowo z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

 

 

 

Z powodu wielu obowiązków, nie skorzystał z zaproszenia na dożynki powiatowo – gminne w Górze. Nic nie stanęło jednak na przeszkodzie, aby odwiedzić gminę Wejherowo w nieco późniejszym terminie. To właśnie ta, niejako kurtuazyjna wizyta stanowiła doskonałą okazję do poruszenia w czasie rozmów ważkich tematów. Ich głównym nurtem była przede wszystkim kwestia zwiększenia aktywności obecnych władz w poszukiwaniu środków zewnętrznych, czego wyrazem jest szereg podpisanych jak i przygotowywanych umów. Marszałek Struk zwrócił uwagę na konieczność gotowości naszego samorządu do ubiegania się o kolejne fundusze, będące pokłosiem uchwalenia budżetu UE na lata 2014-2020. Zapewnił równocześnie swoją przychylność i pomoc w realizacji projektów dotyczących infrastruktury, w tym kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, doradca, pełnomocnik wójta Krzysztof Zabiegliński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Seroczyński.