Gmina wejherowo

Aktualności

Liga Orlika Gminy Wejherowo

 

 

LIGA ORLIKA

GMINY WEJHEROWO 

CEL IMPREZY

1.Upowszechnienie i promocja gry w halową piłkę nożną wśród mieszkańców Gminy Wejherowo

2.Integracja gminnego społeczeństwa

3. Wyłonienie najlepszej drużyny piłkarskiej w gm. Wejherowo

4. Propagowanie zdrowego, aktywnego  trybu życia oraz właściwych form spędzania wolnego czasu

2. MIEJSE I TERMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH

1.   sierpień 2013 – październik  2013.

2.  Kompleks sportowo – rekreacyjny Orlik w Gościcinie ul. Wejherowska 22. Boisko ze sztuczną nawierzchnią.

3.  Mecze ligowe rozgrywane będą rozgrywane w soboty w godzinach 14:00-19:00 zgodnie z ustalonym terminarzem po zgłoszeniu i weryfikacji drużyn. Stosowne terminarze przed rozpoczęciem ligi otrzymają kierownicy/kapitanowie drużyn.

4. Start ligi 17.08.2013 r.

4.Termin meczu wyznaczony przez organizatora jest terminem ostatecznym z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania boiskiem piłkarskim „Orlik” i nie podlega zmianie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w uzasadnionych przypadkach losowych, po wcześniejszym powiadomieniu kierowników drużyn.

3. ORGANIZATORZY

1. Społeczna Rada Sportu Gminy Wejherowo ( kontakt: Wojciech Kuziel 503 991 948 )

2. Urząd Gminy Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych ( kontakt: Artur Kankowski 662 030 977 )

4. SPONSORZY

1. Rozgrywki ligowe finansowane z budżetu Urzędu  Gminy Wejherowo

5. INFORMACJE O ZASADACH I WARUNKACH UCZESTNICTWA ( UPRAWNIENIA, DOKUMENTY. ZGŁOSZENIA)

1. W lidze weźmie udział pierwszych 10 zgłoszonych drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Uczestnictwo w lidze jest bezpłatne

3. W drużynie może występować maksymalnie 3 zawodników spoza  terenu Gminy Wejherowo

4. W rozgrywkach Ligi Orlika Gminy Wejherowo w sezonie 2013,  mogą brać udziału zawodnicy  którzy ukończyli 18 lat (możliwość udziału maksymalnie 4 zawodników w drużynie, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).  

5. Zawodnicy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

  1. Kierownicy drużyn, potwierdzają chęć swojego udział organizatorom – pocztą elektroniczną na adres e-maila:sport@ug.wejherowo.pl lub wowo1961@wp.pl. lub drogą telefoniczną ( tel. kontaktowe do organizatorów w pkt 3 regulaminu.  W wiadomości zwrotnej otrzymają:

 formularz zgłoszeniowy ( załącznik 1 ) oraz oświadczenie dla opiekunów zawodników niepełnoletnich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu wraz ze zgodą na uczestnictwo ( załącznik 2 ). Wypełnione kompletnie dokumenty dostarczyć na Hale Widowiskowo – Sportową w Bolszewie ul. Leśna 35 A. do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych nr. Pokoju 266.  do dnia 13.08.2013 r.

Bez formularza zgłoszeniowego i osobistego (autentycznego) podpisu zawodników zespół nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

6. Zespół liczy max. 12 zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeń do organizatora.

7. W trakcie rozgrywek  zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.

8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie na boisko zawodników z poza listy zgłoszonych do rozgrywek.

9. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości zawodników na formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość dopisania maksymalnie 3 zawodników po rozpoczęciu ligi po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie organizatorów.

6. ZASADY, PRZEPISY, SYSTEM WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

1. Czas gry: 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą.

2. System rozgrywek: „każdy z każdym” w formie 1 rundowej bez rewanżów

2. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz

3. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym”  w „strefie zmian”. Ilość zmian  jest nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”,  która dotyczy własnej połowy boiska.

4. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

6. Bramkarz:

– Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem

 w obrębie pola bramkowego. ( Piłka po wznowieniu może przekroczyć linię środkową )

– Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.

7. Aut:

  – Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.

 – Piłka przed zagraniem nogą musi być ustawiona na linii  (po pierwszym błędzie sędzia

    zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.)

– Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie

   bliżej niż 5 m. od piłki.

  – Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

 8. Przy rzucie wolnym mur musi być odsunięty na odległość 6 metrów.

 9.  Rzut karny z odległości 9 m.

 10. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne to: wykluczenie na 2 i 4 minuty ( w przypadku utraty bramki przez zespół osłabiony drużyna gra ponownie w komplecie)
oraz wykluczenie z meczu czerwoną kartką ( drużyna gra w osłabieniu do końca meczu, gracz ukarany pauzuje 1 mecz)

11. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt,       

12. O kolejności miejsc decyduje:

 – większa liczba zdobytych punktów,

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły decyduje

 – lepsza różnica bramek,

 – większa liczba zdobytych bramek

 – w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły stosuje się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami ( tzw. „mała tabela”

13. Mecz zostanie zweryfikowany za walkower (3:0), gdy drużyna z własnej winy nie stawiła się naspotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut lub drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejsza niż 3 zawodników) .Drużyna , która odda  2 mecze „walkowerem” zostaje usunięta  z ligi . Wszystkie mecze ligowe zostają oddane walkowerem (3:0)

14. Kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są przed meczem do wpisania składu drużyny do protokołu spotkania.

15. Po zakończonym spotkaniu kierownik/ kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki

16.Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi zespołowi walkower ( 0:3 )

17.Za wybitnie niekulturalne lub niebezpieczne zachowanie własnych kibiców, zawodników lub działaczy, drużyna może zostać ukarana walkowerem (0:3).

18.W czasie sezonu zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na podstawie wcześniej złożonych list zawodników. Może to nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Organizator może weryfikować mecze i zawodników 
w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. Do weryfikacji zawodników w czasie meczu upoważniony jest sędzia zawodów wraz z przedstawicielem Organizatora. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z inicjatywy organizatora lub na wniosek kierownika drużyny. W przypadku udziału nieuprawnionego zawodnika zespół zostaje ukarany walkowerem (0:3) .(Zawodnicy powinni mieć przy sobie dowód tożsamości)

19. Kapitan drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach                        

z organizatorem w sprawach związanych z rozgrywkami ligi.

20. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym

możliwym składzie (Organizator x2, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).

7.      OPIEKA MEDYCZNA, BADANIA LEKARSKIE, UBEZPIECZENIE, RZECZY MATERIALNE, ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA

1.       Organizatorzy zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych ,a także za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego.      

2.        Zapewniamy opiekę ratownika medycznego, apteczka, środki pomocy doraźnej

3.       Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni. W trakcie meczu rzeczy wartościowe prosimy zbierać do siatki i wyznaczyć osobę/y z drużyny odpowiedzialne w trakcie przebywania na ławce rezerwowych za rzeczy materialne .

5.Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniomlekarskim potwierdzającym ich zdolność do aktywności ruchowej i udziału w rywalizacji sportowej, choć organizator nie będzie przeprowadzał weryfikacji w tym zakresie.
6. Wyjście na boisko oznacza, że zawodnik akceptuje Regulamin Ligi Orlika i przystępuje do zawodów w pełni zdrowia
7. Zawodnik przystępując do rozgrywek ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki wynikając z gry w rozgrywkach Ligi Orlika Gminy Wejherowo

8. NAGRODY (HONOROWE, MATERIALNE)

1. Zwycięzca Ligi Orlika Gminy Wejherowo otrzymuje puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.           

2. Za zajęcie miejsca II-III drużyny otrzymują puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

3. Zespoły z pozostałych miejsc otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

4. Król strzelców, najlepszy zawodnik  oraz najlepszy bramkarz otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową.

9. INFORMACJA, KOMUNIKATY, PRZEBIEG ROZGRYWEK

1.1.Wszelkie informacje dotyczące przebiegu  rozgrywek ligowych ( tabela, strzelcy, terminarz, wyniki, aktualności itp.) będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo – www.ug.wejherowo.pl – zakładka: aktualności sportowe

 

 

10. SPRAWY RÓŻNE

1. Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania niniejszego regulaminu, a wszelkie tłumaczenie się brakiem nieznajomości przepisów w nim zawartych nie będzie uwzględniane.

2.Rozgrywki ligowe prowadzone są na podstawie: przepisów gry w piłkę nożna i niniejszego regulaminu

3. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny  zakaz spożywania napojów

Alkoholowych, używek i palenia papierosów na terenie całego obiektu                                

4. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie do wykluczenia

z rozgrywek.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji i zmian niniejszego regulaminu . 

6. Organizatorzy proszą Uczestników i Gości o:
– sportową walkę fair play na boisku,
– kulturalne zachowanie na widowni,
– pozostawienie po sobie należytego porządku.

7.Podczas trwania rozgrywek na terenie obiektu „Orlik” oprócz regulaminu Ligi obowiązuje również regulamin  korzystania z kompleksu sportowego” Moje boisko Orlik 2012”.

 A tak toczyła się rywalizacja  w zeszłym roku – http://wlsgw.futbolowo.pl/