Gmina wejherowo

Aktualności

Łężyce – uwaga prace na ul. Marszewskiej!

Przejazd ulicą Marszewską (biegnącą wzdłuż Łężyc) będzie łatwiejszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Zarząd Dróg i Zieleni  w Gdyni już w kwietniu rozpocznie prace przy poboczach na całej jej długości, zmienią się też przystanki autobusowe przy Leśnym Ogrodzie Botanicznym – wszystko po to, żeby ułatwić dostępność dla odwiedzających i poprawić warunki dla kierowców.

Wraz z początkiem kwietnia ruszą prace drogowe, które w efekcie uczynią ulicę Marszewską – ważną drogę łączącą północno-zachodnią część Gdyni z sąsiednimi gminami – dużo bezpieczniejszą.

W ramach działań poprzedzających budowę, przygotowane zostaną pobocza ul. Marszewskiej. Pierwsze prace rozpoczną się w kwietniu 2018 roku – przeprowadzona  zostanie wycinka drzew rosnących bezpośrednio przy drodze.

Przygotowanie poboczy dostosowane będzie do wymogów rozporządzenia Ministra Transportu dotyczącego warunków technicznych dla dróg publicznych. Obliguje ono Zarządcę drogi (ZDiZ) do utrzymywania wolnej przestrzeni zwanej „skrajnią drogi”. Dzięki oczyszczeniu światła drogi zwiększy się bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

Z uwagi na długość ul. Marszewskiej (7,5km), prace wykonywane będą przez pięć kolejnych sobót. Podczas prowadzenia prac planowane jest całkowite zamknięcie ul. Marszewskiej
na następujących odcinkach:

– 7.04 i 14.04: od ul. Chabrowej do ul. Wiczlińskiej,

– 21.04: od ul. Wiczlińskiej do zjazdu na Łężyce,

– 28.04 i 12.05: od zjazdu na Łężyce do Koleczkowa,

– 19.05 pozostaje jako termin rezerwowy.

Po przeprowadzeniu wycinki możliwe będą dalsze prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu osób wybierających się do Marszewa .

Planowana wycinka realizowana będzie we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk
z siedzibą w Gdyni oraz Leśnictwami Cisowa oraz Rogulowo.