Gmina wejherowo

Aktualności

Letnie Turnieje Piłki Nożnej o Puchar „Orlika 2012” w Gościcinie

 

 

Regulamin Turnieju Letniego

Piłki Nożnej o Puchar-

,,Orlik 2012” w Gościcinie

 

 

I. Miejsce i Termin

Kompleks sportowy ,,Orlik 2012” w Gościcinie

04.08.2014 r. / poniedziałek /
07.08.2014r. / czwartek /
11.08.2014 r. / poniedziałek /
14.08.2014 r. / czwartek/

Wynik końcowy to suma czterech turniejów!!!
I- 10pkt.
II-8 pkt.
III-5 pkt.
IV- 3pkt.
V- 1pkt.

 

II. Organizatorzy

Animatorzy Sportu na Orliku

UG Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych

 

III. Cele turnieju

– Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich

– Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży

– Integracja społeczności lokalnej

– Wyłonienie najlepszego zespołu

– Propagowanie zdrowego stylu życia

 

IV. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział osoby urodzone w 2001 r. i młodsi- kategoria SP


W turnieju mogą brać udział osoby urodzone w 1998 r. i młodsi- kategoria GIM

 

V. Zgłoszenia do turnieju

Zgłoszenie od drużyny wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami składa kapitan drużyny.

– Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

– Nazwę drużyny

– Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 5 osób SP, 8 osób GIM) z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/kierownik drużyny odpowiedzialnej za drużynę

– Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w rozgrywkach turniejowych

– Drużyny na odpowiednich drukach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpień 2014 r. osobiście u animatorów Orlika w Gościcinie.

– Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

– Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

– Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.

– Drużyna , która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.

VI. System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom drużyn na odprawie w dniu 04.08.2014 r. o godz. 11 30 na Orliku.

VII. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

1.Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ).-GIM


2.Zespoły rywalizują w 3 osobowych składach (trzech zawodników w polu ).-SP (gramy na zmniejszonym polu na małe bramki bez bramkarzy)

3. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik(turfy, halówki)

5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi oraz kibice powinni znajdować się poza boiskiem

6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.

e) losowanie

8. Kary dyscyplinarne :

a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje w kolejnym meczu.

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.

11. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,

12. W przypadku wybicia piłki poza teren Orlika, drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia.

13. Czas trwania meczu : 2 x 10min ( 3 min przerwa miedzy połowami) GIMNAZJUM
Czas trwania meczu : 2 x 7min ( 3 min przerwa miedzy połowami)-SZKOŁA PODSTAWOWA

w fazie pucharowej gdy wynik meczu jest remisowy następuje dogrywka 2 x 5min a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to rzuty karne.

16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.

17. Rzut z autu wykonuję się nogą

18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie

19 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.

20. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą

dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.

6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.

8. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.

9. Wyniki oraz tabele będą dostępne na w gablocie informacyjnej znajdującej się na Orliku

 

IX. Nagrody

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy ,puchary oraz nagrody.

Najlepszy strzelec, bramkarz oraz zawodnik nagrody indywidualne oraz medale i dyplomy.

 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu kompleksu Sportowego ,,Orlik 2012”.

UWAGA !!!

Na obiekcie Orlik 2012 w Gościcinie jest kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 

 

Animatorzy Olika nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe w trakcie turnieju