Gmina wejherowo

Aktualności

Letnie szkółki sportowe – piłka nożna, tenis ziemny

 

 

 

Wychodząc naprzeciw sygnałom mówiącym o potrzebie zorganizowania szkółki piłki nożnej w Kąpnie oraz o kontynuowanie szkółki tenisa ziemnego, stworzyliśmy taką możliwość w oparciu o Wejherowską Akademię Piłki  Nożnej oraz ABC Tenis pana Jerzego Degórskiego. Stowarzyszenie Eco-Kąpino otrzymało dotację na ten cel poprzez konkurs zorganizowany w Gminie Wejherowo na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Szkółka piłki nożnej skieowana jest do dzieci z terenu Gminy Wejherowo.  Wiek  dzieci dla 2 grup wiekowych 6-11 lat oraz 12-16.  Naszą działalność pragniemy skierować przede wszystkim na wszechstronny rozwój naszych młodych adeptów poprzez zabawę i stopniowe wchodzenie w tajniki piłkarskiego abecadła. Zajęcia będą prowadzone  2 x 2 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Razem 8 godzin. Harmonogram zjaęć zostanie podany na stronie www.kapino.net na 3 dni przed  1 zajęciami.

Szkółka tenisa ziemnego  powstała z myślą o zorganizowaniu dla dzieci 9 – 16 lat z terenu Gminy Wejherowo zajęć tenisa ziemnego oraz jako kontynuacja już istniejącej szkółki zorganizowanej przez ECO-KĄPINO. zajęcia będą prowadzone 1×2 godziny tygodniowo. Razem 2 godziny. Harmonogram zajęć zostanie podany na 3 dni przed  1 zajęciami.

Zajęcia będą odbywały się na boiskach Kąpina.

Zajęcie w obydwu szkółkach są całkowicie bezpłatne i nie wymagają zakupu dla dzieci specjalnych strojów sportowych oraz sprzętu sportowego. Wszystkie dzieci które poprzez formularz zgłoszeniowy zostaną przyjęte do szkółki będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu na czas uczestnictwa w zajęciach. Regulamin szkółki znajduje się na stronie www.kapino.net w zakładce  pliki do pobrania wraz z deklaracją przyjęcia którą należy wydrukować i dostarczyć wypełnioną do organizatora Kąpino ul. Modrzewiowa 4 (do skrzynki na listy) lub przesłać elektronicznie po zeskanowaniu na adres ecokapino@o2.pl