Gmina wejherowo

Aktualności

Koordynatorzy projektu

Ponad rok temu z przedstawicielami szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo rozpoczęto rozmowy, dzięki którym zdiagnozowano potrzeby edukacyjne  dzieci z terenu naszej Gminy. 4 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ostatecznego kształtu przetargów przygotowywanych w ramach projektu „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Regionalnego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie  3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy szkolni przybyli na nie by dyskutować nad wskazanymi potrzebami i realizacją działań. Już jutro w szkołach rozpocznie się rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu. Z tego względu poniżej przedstawiamy Państwu listę koordynatorów szkolnych oraz dane kontaktowe do biura projektu. 

 

Biuro projektu

mieści się w Urzędzie Gminy Wejherowo

Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200 Wejherowo

pok. 207, tel. 58 677 97 01,  e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 

Koordynatorzy szkolni projektu

SSP Bolszewo – Aleksandra Lidke (e-mail: alidke@interia.pl)

SSP Gościcino – Dorota Kalinowska (e-mail:  dorota.kalinowsky@gmail.com)

SSP Orle – wicedyrektor Anna Krampichowska (e-mail: aniakrampichowska@wp.pl)

SSP Gowino – dyrektor Leszek Grabarczyk (e-mail: ssp-gowino@wp.pl)

SSP Góra – Piotr Schmidt (e-mail: pitersch@wp.pl)

SSP Nowy Dwór Wejherowski – Henryk Miotk (e-mail: sspnd@wp.pl)

SG Bolszewo – Anna Dzięcielska (e-mail adziecielska@wp.pl)