Gmina wejherowo

Kontakt

Kontakt

 • Godziny otwarcia Urzędu
  Pon: 7:30 – 16:30
  Wt – Pt: 7:30 – 15:30
 • Telefon: (58) 677 – 97 – 01
 • E-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl
 • Adres: ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo

SKARBNIK GMINY WEJHEROWO

Witold Ciemięga
tel. (58) 677-97-04
e-mail: skarbnik@ug.wejherowo.pl

SEKRETARZ GMINY WEJHEROWO

Ryszard Stachurski
tel. (58) 677-97-01
e-mail: sekretarz@ug.wejherowo.pl

STANOWISKA  SAMODZIELNE:

Radca prawny  (RP) – tel. (58) 677- 97-32
Audytor Wewnętrzny – tel. (58) 677-97-04 (AW)

Referaty Urzędu Gminy Wejherowo

Referat Organizacyjny i Kadr (OR)
Biuro Rady Gminy Wejherowo
ref.organizacyjny@ug.wejherowo.pl

 • 1. Maria Waszkiewicz – Kierownik Referatu 58 677-97-11
 • 2. Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu (Sekretariat) 58 677-97-01
 • 3. Stanowisko ds. administracyjno – biurowych 58 677-97-26
 • 4. Stanowisko ds. kancelaryjnych  (Biuro Obsługi UG Wejherowo – podania/informacje) 58 677-97-43

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RIGK)
rigk@ug.wejherowo.pl

 • 1. Zastępca kierownika Anna Podbielska 58 677-97-42
 • 2. Stanowisko ds. komunalnych 58 677-97-17
 • 3. Stanowisko ds. inwestycji 58 677-97-17
 • 4. Stanowisko ds. zarządzania drogami 58 677-97-13

W czwartki dzień wewnętrzny – interesantów nie przyjmuje się

Referat Inżynierii Środowiska (RIS)

 • 1. Tomasz Drozdowski – Kierownik Referatu 58 677-97-48
 • 2. Stanowisko ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 58 677-97-47
 • 3. Stanowiska ds. gospodarowania odpadami 58 677-97-06,
 • 4. Stanowisko ds. rozliczeń 58 677-97-44

Zgłaszanie awarii poza miejscowościami: Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż 58 677-97-44
Zgłaszanie stanów liczników wody: 58 677-97-44 lub woda@ug.wejherowo.pl

W czwartki dzień wewnętrzny – interesantów nie przyjmuje się

Zespół ds. Zamówień Publicznych (RZP)
wejherowogmina@post.pl

 • 1. Zygmunt Hoeft – koordynator 58 677-97-27
 • 2. Joanna Adaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych 58 677-97-40
 • 3. Małgorzata Witzon – inspektor ds. zamówień publicznych 58 677-97-30

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych (ZFZ)

 • 1. Piotr Hebda – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich 58 677-97-45
 • 2. Marcin Toczek – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich 58 677-97-45

Referat Oświaty i Spraw Społecznych (ROSS)

 • 1. Krzysztof Sapieha – Kierownik Referatu 58 738 67 85
 • 2. Stanowisko ds. oświaty 58 738 67 83
 • 3. Stanowisko ds. oświaty 58 738 67 84
 • 4. Stanowisko ds. sportu i rekreacji, organizacje pozarządowe 58 677-96-09
 • 5. Kierowca
 • 6. Kierowca

Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy (KSP)
redakcja_ng@ug.wejherowo.pl

 • 1. Olga Reszke – (58) 738 67 55

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska (RGN)
pczerwinski@ug.wejherowo.pl

 • 1. Piotr Czerwiński – Kierownik referatu  58  677-97-07
 • 2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  58 677-97-07
 • 3. Stanowisko ds. geodezyjnych 58 677-97-46
 • 4. Stanowisko ds ochrony środowiska 58 677-97-31
 • 5. Stanowisko ds. opłat 58 677-97-41

W czwartki dzień wewnętrzny – interesantów nie przyjmuje się

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)
ref.obywatelski@ug.wejherowo.pl

 • 1. Emilia Głogowska – Kierownik referatu 58 677 – 97 – 09
 • 2. Stanowisko ds. ewidencji ludności 58 677 97 12
 • 3. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 58 677 97 12

Referat Gospodarki Przestrzennej (RGP)
hdziubek@ug.wejherowo.pl 

 • 1. Hanna Dziubek-Lechowska – Kierownik referatu 58 677-97-15
 • 2. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 58 677-97-14
 • 3. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 58 677 97 08
 • 4. Stanowisko ds. warunków zabudowy  58 677-97-14

W czwartki dzień wewnętrzny – interesantów nie przyjmuje się

Referat Finansowy (RF)
z-ca_skarbnika@ug.wejherowo.pl

 • 1. Janina Grzenkowicz – Z-ca Skarbnika 58 677-97-20
 • 2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej 58 677-97-23
 • 3. Kasjer
 • 4. Stanowisko ds. podatków 58 677-97-23
 • 7. Stanowisko ds. płac 58 677-97-25
 • 8. Stanowisko ds. księgowości 58 677-97-20
 • 9.  Stanowisko ds. windykacji 58 677-97-36
 • 10. Stanowisko ds. księgowości 58 677-97-25

Referat Zarządzania Kryzysowego (RZK)
obrona_cywilna@ug.wejherowo.pl

 • 1. Zbigniew Kowalewski – Kierownik referatu 58 677-96-07
 • 2. Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej 58 677 – 96 – 07
 • 3. Mechanicy, konserwatorzy sprzętu pożarniczego i mienia komunalnego