Gmina wejherowo

Komunikaty

Ceny Wody i Ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r Wyciąg z taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2016 do 31.03.2017.pdf (PDF, 90KB) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (gmina Wejherowo) obowiązująca od […]

Czytaj więcej

Kanalizacja sanitarna

Terminy dofinansowań do kanalizacji sanitarnej – Gościcino, Kąpino, Łężyce (aktualizacja z 02.11.2017 r. ) Informacja dot. projektu kanalizacji sanitarnej dla Orla, części Góry i Bolszewa Terminy dofinansowań do kanalizacji sanitarnej (aktualizacja z 10.05.2016 r.)

Czytaj więcej
Categories:

Utrzymanie czystości i porządku

Harmonogram dodatkowej zbiórki zbiórki odpadów zielonych – listopad 2017 UWAGA! Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów dla sektora południowego: Gowino, Pętkowice, Sopieszyno, część Gościcina, Ustarbowo, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice. Uwaga z uwagi na dni wolne od pracy przesunięciu ulegną terminy odbioru odpadów. Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku. Zakres odbioru odpadów wielkogabarytowych […]

Czytaj więcej

Wiadomości rolnicze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział / Puck: tel., 58 673 40 13. e-mail: o-@piorin.gov.pl KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN Województwo: Pomorskie Powiat: Puck/Wejherowo Agrofag: Ślimaki Roślina: Data publikacji komunikatu: 04.06.2012 Na plantacjach pojawiły się ślimaki nagie. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania tych szkodników należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji ich liczebności […]

Czytaj więcej