Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla Mieszkańców Kąpina

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że w ramach trwającej kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Kąpinie zakończono proces montażu głównych urządzeń technologii uzdatniania wody.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium stwierdzono prawidłowość pracy nowych urządzeń uzdatniania wody. Potwierdzono też prawidłową jakość wody w systemie wodociągowym. W związku z tym – na podstawie badań z dnia 2, 9 i 15 maja 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 18.05.2018 r. wydał pozytywną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prace na stacji uzdatniania będą jeszcze trwały, natomiast nie przewiduje się już wpływu na jakość dostarczanej konsumentom wody. W ramach prowadzonych prac, w okresie do 6 tygodni, mogą jeszcze wystąpić jednostkowe i chwilowe zakłócenia w ciągłości dystrybucji wody. W miarę możliwości przerwy będą planowane na czas możliwie najmniej uciążliwy dla odbiorców.
Informując Państwa o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Kąpina, z góry przepraszamy za ewentualne, przejściowe niedogodności będące wynikiem prowadzonej inwestycji.
Modernizacja stacji uzdatniania jest integralną częścią projektu obejmującego również dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Kąpina. Jeszcze w maju rozpoczną się dalsze prace, poczynając od rejonu ul. Stefana Batorego.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wejherowo, dnia 18.05.2018 r.