Gmina wejherowo

Aktualności

Kolonie letnie 2014

Informujemy, iż kolonie dla uczniów szkół podstawowych odbędą się w tym roku w terminie od 8-21 sierpnia 2014 r. w Gminie Ochotnica Dolna (woj. małopolskie). Kolonie dla uczniów gimnazjum odbędą się w terminie 7–20 sierpnia 2014 r. w Gminie Zawoja (woj. małopolskie). Nabór dla uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się w Gminie Wejherowo przeprowadza dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Uczniowie z Kąpina, Gniewowa i Łężyc uczęszczający do szkół poza Gminą Wejherowo składają potwierdzone przez wychowawcę wnioski w Urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6 – Biuro Podawcze bądź w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Leśna 35a w Bolszewie.
Termin składania wniosków upływa 16 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych pod nr (58) 677-96-04 lub (58) 677-96-15.

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA ORAZ REGULAMIN NABORU

WNIOSEK