Gmina wejherowo

Aktualności

„Klub” edycja 2019 – ruszył nabór wniosków!

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel 40 mln zł. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 roku.

Rządowy Program KLUB to bezpośrednie wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe (skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia).

Kwota dofinansowania wynosi:
• 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
• 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Program rozpoczęto w 2016 roku. Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki zostało wspartych 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowano działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

Więcej informacji na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki