Gmina wejherowo

Aktualności

KASZUBIA – nowy rozdział współpracy Gminy z Powiatem!

24 czerwca na mocy uchwały nr X/95/2015 w sprawie założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”, wyrażono wolę podjęcia działań zmierzających do powołania podmiotu. Członkami założycielami Spółdzielni już w zamyśle byli Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo. 7 września w Urzędzie Gminy Wejherowo doszło do spotkania założycielskiego, w którym uczestniczyli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. 

24 czerwca na mocy uchwały nr X/95/2015 w sprawie założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”, wyrażono wolę podjęcia działań zmierzających do powołania podmiotu. Członkami założycielami Spółdzielni już w zamyśle byli Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo. 7 września w Urzędzie Gminy Wejherowo doszło do spotkania założycielskiego, w którym uczestniczyli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Tym samym rozpoczęto kolejny ważny rozdział współpracy gminy z powiatem, którego celem jest społeczna i zawodowa reintegracja osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i dotkniętych uzależnieniami. Celem utworzenia spółdzielni socjalnej jest zatem ułatwienie takim osobom wejścia na rynek pracy. Spółdzielnia jest powoływana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o pracę swoich członków. Poza wkładem członkowskim (takim jak choćby pomoc w zakresie księgowości, pomoc administracyjna czy prawna) i poniesieniem kosztów założycielskich, obowiązujące przepisy pozwalają Gminie na wprowadzanie dla spółdzielni socjalnej określonych preferencji w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, a nawet odstąpienia od stosowania trybu zamówień publicznych. W ten sposób Powiat Wejherowski i Gmina Wejherowo będą mogły pośrednio wspierać członków spółdzielni w reintegracji społecznej i zawodowej.