Gmina wejherowo

Aktualności

Sprawdź dla kogo mija termin dofinansowań do kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667) można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 15.10.2016r. wymienione zostały w rozwinięciu artykułu. 

 

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667) można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 15.10.2016r.

Gościcino:

ul. Jeżynowa (dz. 489/10, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/17), ul. Osiedlowa – obręb działki 323/327 (dz. 323/328, 323/330, 323/370 – droga prywatna prowadząca do działek nr 323/60, 323/371).

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 19.10.2016r.:

Gościcino:

ul. Drzewiarza, Południowa, Robakowska (posesje nr: 1, 1A, 3).

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.11.2016r.:

Kąpino:

Rejon ul. Stefana Batorego, Piastowskiej, Jagiellońskiej (działki 573/2, 536, 604, 626/2, 445, 431).

Informujemy, że po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Dla sieci wybudowanych w bieżącym roku przez PEWIK Gdynia w Łężycach i Gościcinie (w  rejonie ul. Orzechowej, Kwiatowej, Bukowej, Fiołkowej i Świerkowej) bieg terminu na uzyskanie dofinansowania rozpocznie się najprawdopodobniej w październiku. Stosowna informacja o dokładnym terminie zostanie podana przez Urząd Gminy do publicznej wiadomości. Nie ma jednak przeszkód, aby zainteresowane osoby rozpoczęły już procedurę przyłączania. Przypominamy, że wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).