Gmina wejherowo

Aktualności

Kanalizacja w dalszej rozbudowie!

W satysfakcją informujemy, ze w Gminie Wejherowo kontynuowane są prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Dzięki porozumieniu Gminy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni w chwili obecnej realizowana jest budowa prawie 0,7 km sieci kanalizacyjnej w Gościcinie w częściach ulic Bukowej, Orzechowej, Świerkowej, Kwiatowej i Fiołkowej. Inwestycja prowadzona jest przez PEWIK i finansowana jest w całości ze środków Spółki.  Zakres budowy kanalizacji  jest ściśle związany z planowanymi przez Gminę pracami przy utwardzeniu dróg.

W planach jest budowa kanalizacji w dalszej części Zibertowa, w Łężycach i Bolszewie. Na to zadanie Spółka PEWIK uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace prowadzone będą w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Gminę Wejherowo w latach 2012-2016. W chwili obecnej Spółka PEWIK przygotowuje przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

W planach Gminy Wejherowo jest też dalsze kanalizowanie Kąpina. W chwili obecnej oczekujemy na nabory projektów do dofinansowania ze środków unijnych.