Gmina wejherowo

Aktualności

Kampania „Białej wstążki” oficjalnie rozpoczęta

Przemoc, a zwłaszcza ta kierowana do kobiet i dzieci stanowi ogromny problem społeczny na całym świecie. Od wielu lat ze zjawiskiem tym walczą przeróżne organizacje, mające na celu zwrócenie uwagi na problem oraz przede wszystkim jego minimalizację. Jedną z takich akcji jest kampania „Biała Wstążka”. Jest to największa na świecie, skierowana do mężczyzn międzynarodowa kampania, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. W tym roku, dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, akcja ta realizowana jest również na terenie gminy Wejherowo. 

 

Przemoc, a zwłaszcza ta kierowana do kobiet i dzieci stanowi ogromny problem społeczny na całym świecie. Od wielu lat ze zjawiskiem tym walczą przeróżne organizacje, mające na celu zwrócenie uwagi na problem oraz przede wszystkim jego minimalizację. Jedną z takich akcji jest kampania „Biała Wstążka”. Jest to największa na świecie, skierowana do mężczyzn międzynarodowa kampania, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. W tym roku, dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, akcja ta realizowana jest również na terenie gminy Wejherowo.
W ramach kampanii przeprowadzony został plebiscyt, w wyniku którego wytypowano mężczyznę w sposób szczególny zatroskanego o los skrzywdzonych kobiet i  reagującego na przejawy przemocy wobec nich. Jego uhonorowaniem rozpoczęto trwającą od 25 listopada do 10 grudnia kampanię. 24 listopada w SSP Bolszewo, kapituła konkursu wręczyła statuetkę Panu Krzysztofowi Grzeni – dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu.
Tego samego dnia, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z kierownik GOPS-u Ewą Zarębińską – Szczodrą, uczniom bolszewskiej podstawówki wręczyli nagrody za zorganizowany wcześniej konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię.
Na znak włączenia się w tę wyjątkową akcję przekazali również pudełka z białymi wstążkami, które przekazane zostały mężczyznom pracującym w kilkunastu instytucjach i urzędach miasta i gminy Wejherowo. Odebrali je, przybyli na inaugurację reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Aresztu Śledczego w Wejherowie, Prokuratury Rejonowej i Sądu w Wejherowie, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz Urzędu Gminy Wejherowie. Zgodnie z ich deklaracjami, co najmniej do 10 grudnia, pracujący w tych instytucjach mężczyźni nosić będą białe wstążki. Ponadto przybyłe na uroczystość kobiety otrzymały symboliczną białą różę.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA