Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie dot. wniosków na dofinansowanie przyłącza

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667)można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667)można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone.

 Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.11.2015 r.:

Bolszewo:

ul. Dąbrowskiej (posesje nr od 1 do 4 oraz nr 6),

 ul. Broniewskiego,

 ul. Orzeszkowej,

 ul. Prusa (posesje nr od 1 do 10),

 ul. Długa na odcinku od ronda do ul. Nowej (z wyjątkiem posesji nr 6, 8, 10),

 ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Asnyka do ul. Dąbrowskiej,

 ul. Asnyka,

 ul. Reja,

 ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Reja do ul. Prusa,

 ul. Krasickiego (posesje nr od 1 do 7),

 ul. Polna na odcinku od ul. Długiej do ul. Krasickiego,

 ul. Akacjowa (posesje nr od 1 do 5).

 

 Informujemy, że po 09.11.2015 r. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.