Gmina wejherowo

Aktualności

Jezioro Zawiat w Bieszkowicach – miejsce przeznaczone do kąpieli pod nadzorem ratowników WOPR

 

 

Regulamin

Organizatorem miejsca przeznaczonego do kąpieli jest Urząd Gminy Wejherowo 84-200, ul. Osiedle Przyjaźni 6  

Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest pod kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3 

 

  1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest pod nadzorem ratowników WOPR i czynne codziennie od godziny 10.00 do godziny 18.00.
  2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
  3. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również sprzedaży, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
  4. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników WOPR
  5. Obowiązuje następujące oznaczenie flag:

– flaga biała; kąpiel dozwolona,

– flaga czerwona; zakaz kąpieli.

6. Na kąpielisku wytyczono strefy dla:

– osób nie umiejących pływać; o głębokości do 1,20m, oznaczonymi w kolorze czerwonym,

– osób umiejących pływać; o głębokości do 4 m, oznaczone bojami w kolorze żółtym.

7. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.

8. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno

– przekraczać oznaczonych stref dla osób umiejących i niemiejących pływać

– wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników WOPR oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,

– niszczyć urządzenia i sprzęt ratowniczy,

– zakłócać wypoczynku innych osób, a w szczególności: wrzucać i popychać inne osoby do wody, krzyczeć, wszczynać fałszywe alarmy.

– zaśmiecać i zabrudzać teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli

9. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt, palenia ognisk i grillowania

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli i pociąganie do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wszystkim korzystającym z miejsca przeznaczonego  do kąpieli życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku