Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

na cele upraw rolnych

 

Lp

Nr działki

Obręb

Nr KW

Powierzchnia w ha, w tym użytki i klasy bonitacyjne gruntu

Czynsz dzierżawny

1

12/5

Gniewowo

36288

0,21 ha, w tym użytki i klasy: RIVa 0,21 ha

0,44 dt  żyta rocznie

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona jest na terenie, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę mieszkaniową. W chwili obecnej grunt jest użytkowany na cele rolne.

·        Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne,

·        okres dzierżawy – na czas oznaczony, nie dłuższy niż do dnia  30.09.2016 r.,

·        termin wnoszenia czynszu za dzierżawę – do dnia 30 czerwca każdego roku.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zastrzega się prawo wypowiedzenia dzierżawy z 1–miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu użytkowania, przeznaczenia do zbycia, bądź realizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych niniejszym wykazem udzieli Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i  Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni  6, tel. (58) 677-97-07.