Gmina wejherowo

Aktualności

Infrastruktura na plus! Kanalizacja w dalszej rozbudowie!

28 lipca w Urzędzie Gminy Wejherowo podpisano z wykonawcą umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bolszewie. Jest ona pokłosiem rozstrzygniętego w dniu 17 lipca br. przetargu ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. Kanalizacja sanitarna jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w projekcie pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK Gdynia”.  Koszt tego zadania to prawie 1,5 mln zł. W jej ramach powstanie łącznie prawie 3,7 km sieci w obszarze między ul. Zamostną i Długą. Natomiast w zakresie kanalizacji deszczowej, finansowanej przez Gminę Wejherowo, ma powstać łącznie prawie 0,7 km sieci w ul. Reja oraz w części ul. Polnej. Koszt tego zadania to ponad 346 tys. zł. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wiąże się także z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1,8 mln zł. Prace mają zakończyć się na początku przyszłego roku.