Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że część wniosków o dofinansowanie przyłączy, które wpłyną do Urzędu w grudniu br. może zostać rozpatrzone dopiero w styczniu 2016 r. 

Powyższe wynika z faktu, że Uchwała Rady Gminy określiła termin rozliczenia umów na dofinansowanie na dzień 15 grudnia każdego roku budżetowego. Niektórzy właściciele nieruchomości, którzy złożyliby wniosek i podpisali umowę o dofinansowanie w dacie zbliżonej do 15 grudnia, mogliby napotkać problemy ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do rozliczenia w tym terminie.