Gmina wejherowo

Aktualności

III sesja Rady Gminy

Najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia była III Sesja Rady Gminy Wejherowo. 17 grudnia, radni uchwalili m.in. przyjęcie Programu Osłonowego Gminy Wejherowo „Mleko w szkolena lata 2015-2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2015. Najistotniejszymi punktami obrad były natomiast: uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2028oraz uchwalenie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2015, w wysokości: dochody 78 270 478 zł oraz wydatki 94 247 190 zł. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Wójt Henryk Skwarło, budżet Gminy jest proinwestycyjny, bowiem ponad 24 miliony przeznaczone zostaną na planowane przedsięwzięcia, wśród których największą będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Ponadto na sesji wręczono także akt nadania stopnia awansu zawodowego kolejnemu pedagogowi z gminnej placówki oświatowej. Pełną treść uchwał znajdą Państwo niebawem w Biuletynie Informacji Publicznej.