Gmina wejherowo

Aktualności

II Rowerowy Rajd Piaśnicki

Regulamin II Rowerowego Rajdu

Piaśnickiego

06.04.2014r.

1.Cel rajdu

·         Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,

·         Upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o wydarzeniach w lesie Piaśnickim,

·         Oddanie hołdu pomordowanym przez hitlerowskich oprawców w latach   1939-1945,

·         Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych Gminy Wejherowo

2. Organizatorzy

    Gmina Wejherowo

    Bolszewski Klub Rowerowego ”Cyklista”

    Koordynator: Edmund Bianga

3. Trasa, miejsce, czas

·         06.04.2014r. Niedziela

·         Zbiórka uczestników: Bolszewo Art-Park godz. 9.40

·         Miejsce startu: Bolszewo Art-Park godz. 10.00 powrót godz. 14.00

·         Trasa: Bolszewo Art-Park – Miga – Szlak Rowerowy Północnych Kaszub – Las    Piaśnicki kaplica leśna – parking leśny (odpoczynek, poczęstunek) – powrót do Bolszewa – Pryśniewo – Orle – Bolszewo Art-Park

4. Warunki uczestnictwa

a) Prawo do udziału w rajdzie mają uczniowie wszystkich szkół z Gminy Wejherowo,

         mieszkańcy Gminy, członkowie Bolszewskiego Klubu Rowerowego „Cyklista”,

   b) Dzieci które nie ukończyły 10 roku życia muszą mieć opiekuna,

   c) Dzieci powyżej 10 roku życia i młodzież która nie ukończyła 18 rok muszą posiadać

         kartę rowerową jest to wymóg konieczny który jest gwarantem niezbędnej wiedzy

         i umiejętności w poruszaniu się po drogach,

   d) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz decyzji

        Komandora rajdu, który przed jego rozpoczęciem przypomni uczestnikom zasady

        bezpiecznej jazdy,

   e) Wszyscy uczestnicy powinni posiadać kask,

   f) Zapisy na rajd przyjmuje Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” tel. 724 702 840 lub

        e-mail: bkr-cyklista@wp.pl do dnia 05.04.2014r.  ilość miejsc ograniczona.

5.  Świadczenia organizatora

     Opieka medyczna

     Poczęstunek

     Pamiątkowe plakietki

 

     Konkurs wiedzy historycznej