Gmina wejherowo

Aktualności

II debata o Strategii Gminy Wejherowo

II debata nad nowelizacją Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2014-2021 odbyła się w piątek, 24 maja w Dworku Rajska Góra w Górze.

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęło je powitalne wystąpienie gospodarza spotkania, Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, po którym przedstawiono diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy, wizję, misję, priorytety, cele strategiczne i kierunki oraz przykładowe zadania główne. Prezentowali je konsultant zewnętrzny, dr inż. Ryszard Zarudzki oraz doradca wójta, dr Krzysztof Zabiegliński. W dyskusji przeważała problematyka wsi, rolnictwa i leśnictwa. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki, PEWIKu, radni i sołtysi gminy Wejherowo oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy. Projekt strategii do konsultacji społecznych zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy.