Gmina wejherowo

Aktualności

Halowa Liga Sołecka Gminy Wejherowo – sezon 2015


 

PODSUMOWANIE V I VI KOLEJKI ROZGRYWEK LIGOWYCH HLSGW Z DNIA 21.02.2015 ORAZ 28.02.2015

ZESTAW PAR VII KOLEJKI LIGOWEJ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ZESPOŁY HALOWEJ LIGI SOŁECKIEJ GMINY WEJHEROWO – SEZON 2015

_

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PODSUMOWANIE IV KOLEJKI ROZGRYWEK LIGOWYCH HLSGW Z DNIA 14.02.2015 

ZESTAW PAR V KOLEJKI LIGOWEJ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODSUMOWANIE III KOLEJKI ROZGRYWEK LIGOWYCH HLSGW Z DNIA 07.02.2015 

ZESTAW PAR IV KOLEJKI LIGOWEJ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODSUMOWANIE II KOLEJKI ROZGRYWEK LIGOWYCH HLSGW Z DNIA 24.01.2015 

 

ZESTAW PAR III KOLEJKI LIGOWEJ

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PODSUMOWANIE I KOLEJKI ROZGRYWEK LIGOWYCH HLSGW Z DNIA 10.01.2015 


 

ZESTAW PAR II KOLEJKI LIGOWEJ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TERMINARZ HALOWEJ LIGI SOŁECKIEJ GMINY WEJHEROWO – SEZON 2015

Opracował: Artur Kankowski

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN

HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO

IV EDYCJA – 2015

I. CEL:

1.Upowszechnienie i promocja gry w halową piłkę nożną w środowisku wiejskim.

2.Integracja mieszkańców Gminy Wejherowo.

3. Wyłonienie najlepszej drużyny piłkarskiej w Gminie Wejherowo.

4. Propagowanie zdrowego, aktywnego  trybu życia oraz zasad „fair play” podczas  rywalizacji sportowej młodzieży i dorosłych.

II. ORGANIZATORZY

1. Urząd Gminy Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych (Artur Kankowski tel. 58 677 96 09).

2. Społeczna Rada Sportu. (Wojciech Kuziel tel. 503 991 948).

III. SPONSORZY

1.Rozgrywki ligowe w całości finansowane są z budżetu Urzędu Gminy Wejherowo.

III. TERMIN I MIEJSCE:

1.   styczeń – marzec 2015 r.

2.   Hala Widowiskowo – Sportowa przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna35 A.

3.   Mecze ligowe rozgrywane będą w soboty od 14.00 – 19.00 zgodnie z ustalonym terminarzem po zgłoszeniu i weryfikacji drużyn. Harmonogram/terminarz gier przed rozpoczęciem ligi otrzymają kierownicy/kapitanowie drużyn drogą e-mail.

4. Termin meczu wyznaczony przez organizatora jest terminem ostatecznym z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową i nie podlega zmianie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w uzasadnionych przypadkach losowych, po wcześniejszym powiadomieniu kierowników drużyn.

IV. UCZESTNICTWO:

1. W lidze weźmie udział pierwszych 8 zgłoszonych drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Uczestnictwo w lidze jest bezpłatne.

3. W drużynie może występować maksymalnie 2 zawodników spoza  terenu Gminy Wejherowo !!!

4. W rozgrywkach Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo w sezonie 2015,  mogą brać udziału zawodnicy  którzy mają co najmniej 16 lat ( osoby niepełnoletnie uczestniczą tylko i wyłącznie  za pisemna zgodą opiekunów prawnych).  

5. Zawodnicy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

6. Kierownicy drużyn potwierdzają chęć swojego udziału organizatorom – pocztą elektroniczną na adres e-mail sport@ug.wejherowo.pl, wowo1961@wp.pl lub telefonicznie( tel. kontaktowe w pkt II regulaminu) . W wiadomości zwrotnej otrzymają:

formularz zgłoszeniowy ( załącznik 1 ) oraz oświadczenie dla opiekunów zawodników niepełnoletnich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu wraz ze zgodą na uczestnictwo ( załącznik 2 ). Wypełnione kompletnie dokumenty dostarczyć na Hale Widowiskowo – Sportową w Bolszewie ul. Leśna 35 A. do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych nr. Pokoju 266.  do dnia 07.01.2015 r.

7. Zespół liczy max. 15 zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeń do organizatora. Tylko oni reprezentują dany zespół do końca ligi

8. W trakcie rozgrywek  zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.

9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie na boisko zawodników z poza listy zgłoszonych do rozgrywek.

10. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości zawodników na formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość dopisania maksymalnie 3 zawodników po rozpoczęciu ligi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie organizatorów.

11. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w Lidze. 

V. ZASADY I PRZEPISY GRY:

1. Czas gry: 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą.

2. Na boisku znajduje się 4 zawodników w polu + bramkarz.

3. Mecze rozgrywane będą piłką do futsalu.

4. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym”  w „strefie zmian”. Ilość zmian  jest nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”,  która dotyczy własnej połowy boiska,   gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi.

5. Bramkarz:

– Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem  w obrębie pola bramkowego. ( Piłka po wznowieniu może przekroczyć linię środkową )

– Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.

6. Aut:

  – Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.

 – Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na lub przed linią boczną boiska (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.)

– Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund

– Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.

  – Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu (chyba, że piłka dotknie zawodnika zespołu przeciwnego)

7. Rozpoczęcie gry od środka jest rzutem wolnym bezpośrednim( można strzelić bramkę bezpośrednim strzałem na bramkę)

 8. Przy rzucie wolnym mur musi być odsunięty na odległość 5 metrów.

 9.  Rzut karny z odległości 9 m.

 10. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne to: wykluczenie na 2 i 4 minuty ( w przypadku utraty bramki przez zespół osłabiony drużyna gra ponownie w komplecie) oraz wykluczenie z meczu czerwoną kartką ( drużyna gra w osłabieniu do końca meczu, gracz ten pauzuje 1 mecz)

12.Sędzia może ukarać czerwoną kartką zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych za nie sportowe zachowanie

12. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt,       

13. O kolejności miejsc decyduje:

 – większa liczba zdobytych punktów,

 – lepsza różnica bramek,

– wynik bezpośredniego spotkania,

VI. ORGANIZACJA ROZGRYWEK:

1.Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 3 zawodników.

2. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu  do 2 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

3. Kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są przed meczem do wpisania składu drużyny do protokołu spotkania.

4. Po zakończonym spotkaniu kierownik/ kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki

5.Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 15 minut po obowiązującym terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Zespół zostaje ukarany walkowerem (3:0).

6.Każda z drużyn dociera na miejsce rozgrywek we własnym zakresie.

7. W przypadku dwukrotnego niestawienia się drużyny w wyznaczonych przez organizatora terminach, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek (zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników)

8.Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi zespołowi walkower ( 0:3 )

9.Za wybitnie niekulturalne lub niebezpieczne zachowanie własnych kibiców, zawodników lub działaczy, drużyna może zostać ukarana walkowerem (0:3).

10.Organizator może ukarać dodatkowo zawodnika zakazem gry na więcej spotkań za wybitnie nie sportowe zachowanie.

11.W czasie sezonu zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na podstawie wcześniej złożonych list zawodników. Może to nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Organizator może weryfikować mecze i zawodników 
w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. Do weryfikacji zawodników w czasie meczu upoważniony jest sędzia zawodów wraz z przedstawicielem Organizatora. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z inicjatywy organizatora lub na wniosek kierownika drużyny. W przypadku udziału nieuprawnionego zawodnika zespół zostaje ukarany walkowerem (0:3) .(Zawodnicy powinni mieć przy sobie dowód tożsamości)

12. Kapitan drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach                        

z organizatorem w sprawach związanych z rozgrywkami ligi.

13. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym

możliwym składzie (Organizator x2, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).

VII. NAGRODY:

1. Mistrz Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo otrzymuje okazały puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.           

2. Za zajęcie miejsca II-III drużyny otrzymują puchar i dyplom oraz nagrody rzeczowe

3. Zespoły z pozostałych miejsc otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz piłkę

4. Król strzelców  oraz najlepszy bramkarz i zawodnik otrzymują pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową.

VIII. INFORMACJA, KOMUNIKATY, PRZEBIEG ROZGRYWEK

1.Wszelkie informacje dotyczące przebiegu  rozgrywek ligowych ( tabela, strzelcy, terminarz, wyniki, aktualności itp.) będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo – www.ug.wejherowo.pl – zakładka: aktualności sportowe

 VIII. OPIEKA MEDYCZNA, BADANIA LEKARSKIE, UBEZPIECZENIE, RZECZY MATERIALNE, ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA , BEZPIECZEŃSTWO

1.      Organizatorzy zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych ,a także za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego.      

2.       Zapewniamy opiekę ratownika medycznego, apteczkę, środki pomocy doraźnej

3.      Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni. W trakcie meczu rzeczy wartościowe prosimy zbierać do siatki i wyznaczyć osobę/y z drużyny odpowiedzialne w trakcie przebywania na ławce rezerwowych za rzeczy materialne .

5.Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim potwierdzającym ich zdolność do aktywności ruchowej i udziału w rywalizacji sportowej, choć organizator nie będzie przeprowadzał weryfikacji w tym zakresie.
6. Wyjście na boisko oznacza, że zawodnik akceptuje Regulamin Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo i przystępuje do zawodów w pełni zdrowia.
7. Zawodnik przystępując do rozgrywek ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki wynikając z gry w rozgrywkach Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo.

8. Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania niniejszego regulaminu, a wszelkie tłumaczenie się brakiem nieznajomości przepisów w nim zawartych nie będzie uwzględniane.

9.Rozgrywki ligowe prowadzone są na podstawie: przepisów gry w piłkę nożna i niniejszego regulaminu.

10. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny  zakaz spożywania napojów alkoholowych, używek i palenia papierosów na terenie całego obiektu .                               

11. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie do wykluczenia

z rozgrywek.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji i zmian niniejszego regulaminu . 

13. Organizatorzy proszą Uczestników i Gości o:
– sportową walkę fair play na boisku,
– kulturalne zachowanie na widowni,
– pozostawienie po sobie należytego porządku.