Gmina wejherowo

Aktualności

Znamy już terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych obejmującej nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Wejherowo. Zbiórka wiosenna zostanie przeprowadzona na zasadach zapoczątkowanych podczas ubiegłorocznych zbiórek, w formie „wystawek”.

Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbędą się według harmonogramu znajdującego się w rozwinięciu.

Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbędą się według poniższego harmonogramu:

MARZEC 2016 r.:

TERMIN ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

05.03.2016 r.

Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, Reszki, Zbychowo

12.03.2016 r.

Góra, Kniewo, Orle, Warszkowo, Zamostne

19.03.2016 r.

Bolszewo

KWIECIEŃ 2016 r.:

TERMIN ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

09.04.2016 r.

Gowino, Pętkowice, Ustarbowo (ulice: Jeziorna, Letniskowa, Nad Stawami, Na Wzgórzu)

16.04.2016 r.

Kąpino, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo

23.04.2016 r.

Gościcino

 Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach uwzględnionych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi od godziny 900

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np. papa oraz opon i odpadów budowlanych.

Ponadto, informujemy, że od stycznia 2016 r. istnieje możliwości bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp. Usługa jest realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych w Bolszewie i innych miejscowościach należących do Związku oraz na objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych.Zgłoszenie odbioru powyższego sprzętu można zgłaszać pod numerem tel. (58) 624-66-11, w dni robocze w godzinach 730 – l530.