Gmina wejherowo

Aktualności

GOPS usprawni system pozyskiwania dopłat na dzieci – Punkty mobilne Programu 500+

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program ten jest systemowym wsparciem polskich rodzin. W związku z Programem „Rodzina 500 Plus” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia dyżury w świetlicach wiejskich.

Aktualizacja: 

W związku z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców składaniem wniosków 500+ podczas tzw. dyżurów mobilnych (odbywających się w świetlicach wiejskich) zostają one w miesiącu maju odwołane.

W dalszym ciągu można składać wnioski w głównej siedzibie GOPS w Wejherowie (przy ul. Transportowej 1) oraz w filii w Gościcinie (przy ul. Wejherowskiej 24). 
W obu tych miejscach dyżury pracowników odbywają się od 7.30 do 15.30. 

 

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program ten jest systemowym wsparciem polskich rodzin. W związku z Programem „Rodzina 500 Plus” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia dyżury w świetlicach wiejskich. Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów, które odbywać się będą w kwietniu i w maju. Dyżury w każdym z sołectw rozpoczynać się będą o godz. 8.30 i trwać do godz. 16.30. Z tzw. „punktów mobilnych”, a więc zorganizowanych w świetlicach wiejskich dyżurów, skorzystać mogą osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Wnioski osób ubiegających się o świadczenie również na pierwsze dziecko (w związku z koniecznością spełnienia kryterium dochodowego) będą przyjmowane jedynie w głównej siedzibie GOPS w Wejherowie przy ul. Transportowej 1 oraz w filii GOPS w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 24. W obu tych miejscach dyżury pracowników odbywają się od 7.30 do 15.30. 

>>>kliknij grafikę by zapoznać się z wykazem<<<