Gmina wejherowo

Aktualności

I Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej dla dzieci

8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Konkurs Piosenki Żołnierskiej przeznaczony dla uczniów klas I-III. Na widowni zasiadły dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród nich: Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Janusz Daniszewski, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha, chorąży Radosław Kaszuba i przedstawiciele 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa Grażyna Starba i przedstawicielki Koła, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Wejherowa. 

W konkursie wzięło udział 8 uczestników ze szkół z Bolszewa i Gościcina, w tym jeden zespół. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca: I miejsce zajął Jakub Bach, II miejsce zajęła Oliwia Nastały, III miejsce zajęła Marta Ciskowska. Prezentacja wszystkich utworów spotkała się z ciepłym przyjęciem zgromadzonej publiczności. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminę Wejherowo.

Konkurs okazał się doskonałą sposobnością do rozwijania i promowania muzycznych talentów dzieci. Co więcej, wydarzenie to wpisało się w nadchodzące obchody Święta Niepodległości. Śpiewane przez uczniów patriotyczne pieśni i żołnierskie piosenki z różnych epok połączyły wszystkich uczestników tego wydarzenia dając wyraz patriotyzmowi oraz pielęgnowaniu historii i tradycji.