Gmina wejherowo

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło

tel. 58/677-97-01
e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wójt Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów w sprawach indywidulanych
w poniedziałki od godz. 14:30 do 15:30 i czwartki od godz. 15:30 do 16:30

 

Zastępca Wójta Gminy Wejherowo
Maciej Milewski

tel. 58/677-97-01
e-mail: zastepca@ug.wejherowo.pl

Zastępca Wójta Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów
w sprawach indywidualnych
w poniedziałki od godz. 14:30 do 15:30 i czwartki od godz. 15:30 do 16:30