Gmina wejherowo

Rada gminy

Rada gminy

Rada Gminy Wejherowo VII Kadencja 2014 – 2018

 • Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Hubert Toma
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Urszula Block
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Krzysztof Seroczyński
Lp. Imię i nazwisko Telefon
1. Grażyna Baran 605 565 720
2. Stanisław Bieszk 604 289 414
3. Urszula Block 509 941 878
4. Artur Czaja 531 972 354
5. Tadeusz Danilczyk 728 700 237
6. Janusz Daniszewski 504 248 345
7. Ryszard Doppke 668 113 684
8. Alojzy Formella 697 750 129
9. Janusz Gafka 605 950 904
10. Romuald Głuszko 695 757 297
11. Kazimierz Kendziora 609 010 954
12. Wojciech Kuziel 503 991 948
13. Szymon Laga 503 848 389
14. Beata Nowicka 603 064 697
15. Zenon Pieper 880 776 074
16. Józef Pranga 693 302 560
17. Lucyna Pranschke 509 394 505
18. Krzysztof Seroczyński 607 355 986
19. Roman Stanisławczyk 504 936 132
20. Hubert Toma 698 750 826
21. Krzysztof Wróblewski 606 675 374

Komisje stałe Rady Gminy Wejherowo w VII kadencji w latach 2014 – 2018

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Krzysztof Wróblewski – przewodniczący
 • Roman Stanisławczyk – członek
 • Lucyna Pranschke – członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Józef Pranga – przewodniczący
 • Zenon Pieper – członek
 • Alojzy Formella – członek

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

 • Janusz Daniszewski – przewodniczący
 • Artur Czaja – członek
 • Romuald Głuszko – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Gafka – przewodniczący
 • Tadeusz Danilczyk – członek
 • Ryszard Doppke – członek

Komisja Kultury i Sportu:

 • Wojciech Kuziel – przewodniczący
 • Grażyna Baran – członek
 • Szymon Laga – członek

Komisja Gospodarcza i Spraw Komunalnych:

 • Stanisław Bieszk – przewodniczący
 • Beata Nowicka – członek
 • Kazimierz Kendziora – członek