Gmina wejherowo

Aktualności

Gimnazjaliści rozmawiali o przemocy

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przystąpiło do konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach projektu „Uśmiechem i dobrocią zdziałasz więcej niż przemocą” na organizację dnia poświęconego tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przystąpiło do konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach projektu „Uśmiechem i dobrocią zdziałasz więcej niż przemocą” na organizację dnia poświęconego tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pedagog szkolny, pani Jolanta Szmuda – koordynator akcji, oraz pani Anna Dzięcielska wraz z grupą 10 uczniów: Martą Śliwińską, Martą Laga, Wiktorią Hochenzy, Oliwią Waldowską, Kariną Szulc, Karoliną Winiarek z klasy III j oraz Jagodą Woźniak, Weroniką Labuda, Weroniką Koszałka, Aleksandrą Miotk z klasy III a zaplanowały szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie i pokazanie rożnych możliwości jej przeciwdziałania. Hasło przewodnie akcji w szkole brzmiało: „Wspólnie przeciw przemocy”.
Pedagodzy szkolni, panie Jolanta Szmuda i Marta Barczak oraz psycholog, pani Lidia Kaniewska, przeprowadziły we wszystkich klasach zajęcia warsztatowe pt. „Złość, agresja, przemoc”. Wszystkie klasy przygotowały gazetki ścienne oraz plakaty o tematyce związanej z przemocą. Wychowawcy przeprowadzili zajęcia wychowawcze o sposobach rozwiązywania konfliktów i podstawowych zasadach dobrej komunikacji, których zwieńczeniem były „Klasowe łańcuchy dobrej komunikacji”. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu pani Bożeny Reszke i Anny Dzięcielskiej młodzież przyozdobiła szkołę na to niecodzienne wydarzenie. Została również przygotowana wystawa plakatów pt. „Jak można pomóc osobie, która doświadcza przemocy”. Społeczność naszej szkoły ubrana w tym dniu na niebiesko zamieściła na koszulkach logo na znak wsparcia dla akcji. Logo promujące to przedsięwzięcie przygotowała pani Bożena Reszke wraz z grupą warsztatową.
19 listopada uczniowie od rana mogli wziąć udział w quizie związanym z przeciwdziałaniem przemocy,  zaproponować hasło antyprzemocowe oraz oddać głos w plebiscycie „Szkolny Cichy Bohater”. W wyniku głosowania, „Szkolnym Cichym Bohaterem” została Emilia Stenka z kl. III j.
Apel podsumowujący akcję rozpoczął się krótkim, lecz wymownym w swej treści przedstawieniem pt. „Wspólnie zwyciężajmy zło”, odegranym przez Szkolną Grupę Teatralną „JBT”, której opiekunem jest pani Maja Falkiewicz. Następnie przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie asp. Emilian Gajkowski przybliżył gimnazjalistom procedury postępowania w przypadku, gdy ktoś stosuje przemoc oraz  jak pomóc osobie, która jej doświadcza.
Koordynator akcji, pani Jolanta  Szmuda zaprezentowała najciekawsze hasła antyprzemocowe zaproponowane przez młodzież i podsumowała działania klas, wręczając gospodarzom pamiątkowe certyfikaty i słodycze.
Dla rodziców odbyło się spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Wejherowie, panią Anną Konkol, poświęcone zagadnieniu przemocy w rodzinie. Uczennice, Marta Śliwińska i Karina Szulc częstowały rodziców pysznymi babeczkami, które zawierały hasła, będące apelem dziecka do rodziców.
Akcję zakończono 20 listopada 2013r. spektaklem profilaktycznym w wykonaniu grupy teatralnej Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa.
Grupa warsztatowa wraz z koordynatorem akcji składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pełnej realizacji przedsięwzięcia oraz sponsorom, którzy ufundowali słodkości dla zwycięzców: Szkole Językowej „Stone7”, pani Marcie Barczak, panu Dawidowi Kaczmarkowi, pani Dorocie Sychowskiej, pani Katarzynie Nikrant oraz Samorządowi Uczniowskiemu wraz z opiekunami panią Alicją Hopa i panią Anetą Mitrowską.

zobacz zdjęcia