Gmina wejherowo

Aktualności

Europa naszym wspólnym domem

16

21 kwietnia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie odbyły się obchody Dnia Unii Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia była polonistka Justyna Miszke – Redman oraz zespół nauczycieli: Małgorzata Białk, Marzena Hazuka – Beraś, Grażyna Klank,  Ilona Szukieć, Patrycja Klein, Justyna Kurlapska i Dorota Olszewska. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Wejherowo – Henryk Skwarło oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Kazimierczyk. Z kolei honory gospodarza pełniła dyrektor Elżbieta Landowska.

 

39

21 kwietnia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie odbyły się obchody Dnia Unii Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia była polonistka Justyna Miszke – Redman oraz zespół nauczycieli: Małgorzata Białk, Marzena Hazuka – Beraś, Grażyna Klank,  Ilona Szukieć, Patrycja Klein, Justyna Kurlapska  i Dorota Olszewska. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Wejherowo – Henryk Skwarło oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Kazimierczyk. Z kolei honory gospodarza pełniła dyrektor Elżbieta Landowska.

Nadrzędnymi celami przyświecającymi inicjatywie były m.in. poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu historii, kultury i tradycji państw Unii Europejskiej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz proeuropejskich, a także budowanie tradycji szkoły. W ramach Dni Europejskich klasy przygotowały okolicznościowe gazetki i wystawy prezentujące historię i kulturę wylosowanego państwa Unii Europejskiej. Ponadto, uczniowie przybyli w strojach nawiązujących do krajów Starego Kontynentu.

Imprezę rozpoczął występ chóru szkolnego, pod kierunkiem Patrycji Klein, który zaprezentował kilka znanych europejskich przebojów. Następnie widownia miała przyjemność obejrzeć znakomity pokaz słynnych Europejczyków, przygotowany przez Marzenę Hazukę – Beraś. Po części artystycznej, nastąpiło podsumowanie konkursu pt. „Najbardziej oryginalne przebranie nawiązujące do wylosowanego przez klasę państwa Unii Europejskiej”. Komisja w składzie: dyrektor Elżbieta Landowska, Maryla Grabińska oraz Urszula Klisowska, postanowiła przyznać I miejsce klasie IV f – Hiszpania, II miejsce ex aequo kl. V c – Włochy i VI a – Irlandia,  III miejsce ex aequo IV c – Francja i IV a – Bułgaria. Następnie, młodzież przystąpiła do turnieju wiedzy. Uczniowie w dwuosobowych drużynach odpowiadali na pytania z zakresu wylosowanego kraju Unii Europejskiej. Zmagania klas oceniała ponownie komisja, tym razem w nieco zmienionym składzie: dyrektor Elżbieta Landowska, wicedyrektor Renata Wojewska oraz nauczycielki języka angielskiego: Mirosława Roszman i Katarzyna Drausal. Zarówno laureaci konkursu, jak i uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorkę. Punktem kulminacyjnym imprezy była degustacja potraw europejskich przygotowana przez klasy, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem Pani Małgorzaty Białk.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaangażowanym osobom: dyrektor Elżbiecie Landowskiej, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom administracji i obsługi szkoły, za włączenie się w przygotowanie tej cieszącej się wśród dzieci zainteresowaniem imprezy.

oprac. Justyna Miszke-Redman

 >>>zobacz zdjęcia<<<