Gmina wejherowo

Aktualności

Duże oszczędności po wymianie oświetlenia drogowego

Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie gminy Wejherowo odbyło się 6 kwietnia w Urzędzie Gminy Wejherowo. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z gminą Choczewo, z którą gmina Wejherowo uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wartości zadania, co stanowi niemal 795 tys. zł z 937 tys. zł. Inwestycja obejmuje wykonanie na terenie gminy Wejherowo modernizacji oświetlenia parkowego obejmującego 80 źródeł LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy, modernizację oświetlenia zewnętrznego obejmującego 719 opraw oświetleniowych (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy), montaż 26 zegarów astronomicznych, 26 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych oraz montaż wysięgników. Z ramienia gminy Wejherowo umowę podpisał Wójt Gminy Henryk Skwarło, gminę Choczewo reprezentował Wójt Wiesław Gębka, natomiast w imieniu wykonawcy, podpis złożył Prezes Zarządu Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. Stefan Tatarek.
Modernizacja oświetlenia drogowego w przewidzianym umową zakresie przyczyni się do znacznej oszczędności poboru energii – na ternie gminy Wejherowo nastąpi zmniejszenie zużycia o 67%, natomiast w gminie Choczewo o 71%. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zakończenie prac przewiduje się na koniec maja bieżącego roku.