Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowania na źródła ciepła

Gmina Wejherowo rozpoczęła pracę nad projektem pt.: „Czyste powietrze Gminy Wejherowo – edycja 2018” w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Istotą projektu są działania, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Konkurs skierowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego.

Mieszkańcy Gminy Wejherowo będą mogli zgłaszać zadania polegające na likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem. Zamiast nich zamontować można:

  • kotły opalane gazem lub olejem opałowym;
  • źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);
  • piece na energię elektryczną.

Przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takich, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Dokumenty do pobrania dla mieszkańców Gminy Wejherowo (plik pdf) a w nich:

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację Programu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo, formularz Wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Wejherowo oraz formularz rozliczenia dotacji.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej

Nabór trwa od 27.03.2018 do 20.04.2018 r