Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowania na źródła ciepła

Gmina Wejherowo rozpoczęła pracę nad projektem pt.: „Czyste powietrze Gminy Wejherowo – edycja 2018” w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Istotą projektu są działania, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Konkurs skierowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego.

Mieszkańcy Gminy Wejherowo będą mogli zgłaszać zadania polegające na likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem. Zamiast nich zamontować można:

  • kotły opalane gazem lub olejem opałowym;

  • źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);

  • piece na energię elektryczną.

Przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takich, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Oprócz tego, Gmina Wejherowo, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy nie są w stanie – mimo dostępnych dofinansowań – ponieść kosztów zmiany źródła ogrzewania na nowoczesne, planuje uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. Na rynku dostępne są np. technologie dopalania gazów odlotowych (tzw. „spalanie dymu”), co przy kosztach rzędu do tysiąca złotych pozwala osiągać znaczne ograniczenie emisji pyłów oraz zmniejszyć zużycie opału.

Planowany termin rozpoczęcia naboru – na przełomie marca i kwietnia. Nabór potrwa 1 miesiąc od terminu ogłoszenia. Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz inne dokumenty związane z konkursem będą dostępne na stronie ugwejherowo.pl oraz w Urzędzie Gminy Wejherowo po jego ogłoszeniu.