Gmina wejherowo

Aktualności

DOFINANSOWANIA NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.,

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej.

Rodzaje inwestycji objętych naborem:

·   wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem / koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,

·      rozbudowa źródła energii cieplnej dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych.

 UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.,

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej.

Rodzaje inwestycji objętych naborem:

·         wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem / koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,

·         rozbudowa źródła energii cieplnej dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych.

 Czas trwania naboru: od dnia 21 lipca do dnia 31 lipca br.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie.  

Termin rozpatrzenia wniosków:  Wnioski rozpatrywane są do czasu wyczerpania puli środków
w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 24 000,00 zł

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo mające uregulowane opłaty i zobowiązania podatkowe wobec Gminy Wejherowo. Dofinansowanie nie dotyczy budynków wykorzystywanych wyłącznie na działalność gospodarczą. Zadanie musi być zrealizowane i rozliczone do końca 2014 roku.

Do naboru nie mogą być zgłaszane zadania zakończone.

Przed przystąpieniem do składania dokumentów należy szczegółowo zapoznać się z poniższą uchwałą zawierającą wniosek:

 Uchwały nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.