Gmina wejherowo

Aktualności

Dodatkowa zbiórka odpadów zielonych!

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że na wniosek mieszkańców Gościcina podstawiony zostanie jednorazowo, specjalny kontener do zbiórki  odpadów zielonych

GOŚCICINO:

sobota 12 listopada 2016 r. od 9:00 do 11:00
plac przy remizie OSP Gościcino

Odpady zielone można również bezpłatnie przekazywać przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Kąpinie, ul.Wiejska 1 w bazie firmy Agora oraz przy Eko Dolinie w Łężycach, Al.Parku Krajobrazowego 99 oraz w punktach sezonowych.

Zgodnie z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku,  odpady zielone mogą być zagospodaro-wane poprzez kompostowanie na nieruchomości.