Gmina wejherowo

Aktualności

Debata nad nowelizacją Strategii rozwoju Gminy Wejherowo

Debata nad nowelizacją Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wejherowo odbyła się 26 lutego w Dworku „Rajska Góra” w Górze. Najważniejszymi punktami spotkania była ocena realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2006-2021, przeprowadzona przez dr inż. Ryszarda Zarudzkiego oraz wspólne wypracowanie wstępnej koncepcji rozwoju Gminy na lata 2014 – 2021.

 

 

 

 

Na początku głos zabrał Wójt Gminy Wejherowo, który podkreślił słuszność organizowania tego typu spotkań, służących wypracowaniu wspólnych celów i określeniu działań służących rozwojowi Gminy Wejherowo. Głos w dyskusji zabierali również zaproszeni goście, m.in. wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, dzieląca się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego, a także mieszkańcy Gminy, wskazujący różnorodne dziedziny funkcjonowania samorządu, które należałoby ująć w opracowywaniu strategii. Częścią spotkania było również uzupełnienie przez zaproszonych gości ankiety na temat mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń Gminy. W spotkaniu udział wzięli m.in. zastępca wójta Maciej Milewski, doradca dr Krzysztof Zabiegliński i sekretarz Magdalena Lorek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też Wójt Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt, przedstawiciele Nadleśnictwa, radni powiatu wejherowskiego i Gminy Wejherowo, sołtysi, dyrektorzy szkół, ks. kanonik Jerzy Osowicki, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” Danuta Hejnowska, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo.

zobacz zdjęcia