Gmina wejherowo

Aktualności

„Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo”

Informujemy, iż zgodnie z oficjalną informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniki konkursu, w ramach którego Gmina Wejherowo złożyła wniosek pt. „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo”

zostaną opublikowane w terminie do 29 czerwca 2018 r. na stronie Urzędu Gminy Wejherowo.

Zgodnie §5 ust. 5 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację programu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo”, „podmiot uprawniony, który złożył wniosek i został zakwalifikowany do udziału w programie zostanie poinformowany o tym fakcie i zaproszony do podpisania umowy dotyczącej udziału w projekcie”.