Gmina wejherowo

Aktualności

Czas na odpady zielone!

Urząd Gminy Wejherowo
informuje o uruchomieniu  sezonowych punktów zbiórki odpadów zielonych w specjalnie podstawionych kontenerach
 

Bolszewo
:

 plac przy budynku po Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 52

Punkt jest czynny od dnia 11 kwietnia 2015 r. w każdy wtorek i czwartek w godz. od 1500 do1800 oraz w soboty w godz. od 1100 do 1500 

(w godzinach otwarcia Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych) z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

parking Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie przy ulicy Leśnej 35
w każdą sobotę (począwszy od 2 maja 2015 r.) za wyjątkiem świąt
w godz. od 1200do 1400

 Gościcino

pętla autobusowa w Gościcinie przy ulicy Słonecznej 
w każdą sobotę (począwszy od 2 maja 2015 r.) za wyjątkiem świąt
w godz. od 1300do 1500

Lokalizacja punktów i godziny ich otwarcia mogą ulec zmianie. Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Odpady zielone można również bezpłatnie przekazywać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Kąpinie, ul.Wiejska 1 w bazie firmy Agora oraz przy Eko Dolinie w Łężycach, Al.Parku Krajobrazowego 99.
Zgodnie z Regulaminemutrzymania czystości i porządku,odpady zielone mogą być zagospodarowane poprzez kompostowanie na nieruchomości.