Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Gminy Wejherowo!

Uchwała dotycząca dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Oznacza to, że UCHWAŁA NR X/96/2015 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska nie obowiązuje.

W związku z powyższym możliwość dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych została wstrzymana.

O zmianach w tej ważnej dla mieszkańców sprawie będziemy informować na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.