Category Archives: Wykluczenie Cyfrowe

Okresowe Przeglądy

Od dnia 16 września rozpoczną się okresowe przeglądy otrzymanych przez beneficjentów zestawów komputerowych. Firma dokonująca przeglądów to: ALLTECH s.j. Z. Pająk, A. Pająk09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 W razie wątpliwości i pytań pozostajemy pod numerem telefonu: 58 677 97 45

Czytaj więcej

Listy Rankingowe

Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo”. Gmina Wejherowo informuje, że Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – […]

Czytaj więcej