Category Archives: Nowe Horyzonty

Tytuł Projektu: „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”

Projekt realizowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem realizacji „Nowych horyzontów…” jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem różnorodnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

O projekcie

„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie  3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie […]

Czytaj więcej

Przetargi na usługi związane z realizacją projektu!

Trwają postępowania na: 1. Dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” 2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” Kliknij w […]

Czytaj więcej

Koordynatorzy projektu

Ponad rok temu z przedstawicielami szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo rozpoczęto rozmowy, dzięki którym zdiagnozowano potrzeby edukacyjne  dzieci z terenu naszej Gminy. 4 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ostatecznego kształtu przetargów przygotowywanych w ramach projektu „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów […]

Czytaj więcej

„Nowe horyzonty” z aprobatą radnych

12 października odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Wejherowo. XXIII obrady zorganizowano w nowej sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie. Czyli w tym samym miejscu, gdzie znajdują się Referaty Finansowy oraz Spraw Obywatelskich, a docelowo przeniesione zostać mają też pozostałe. W przestronnej Sali, tuż po dokonanym przez Wójta […]

Czytaj więcej