Category Archives: Bez kategorii

Obchody Dnia Seniora w Orlu i Bolszewie

Obchody Dnia Seniora w gminie Wejherowo zainaugurowali seniorzy z Orla i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Bolszewa. Spotkania odbyły się 25 października. Najstarsi mieszkańcy Orla spotkali się przy wspólnym stole w gościnnych murach Szkoły Podstawowej. Biesiadowanie poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Orlu. Następnie na słodki poczęstunek zaprosili sołtys Jacek […]

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów zielonych w listopadzie

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że w miesiącu: LISTOPAD zostanie przeprowadzona ostatnia w tym roku zbiórka odpadów zielonych bezpośrednio z przed posesji z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo odpady zielone winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 l lub w specjalnie przystosowanych workach, […]

Czytaj więcej

Wywóz odpadów z uwagi na dni wolne

Informujemy, że z uwagi na przypadające dni wolne od pracy tj.: 1 LISTOPADA (Wszystkich Świętych)) 11 LISTOPADA (Święto Niepodległości) w dniach od 31 października do 15 listopada br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Ponadto, zmianie może ulec organizacja pracy firm wywozowych w całym 44, 45 i 46 tygodniu br. wobec […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: –   art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w związku […]

Czytaj więcej

III edycja akcji „Nie pozwól pamięci zarastać trawą…Sprzątnij grób obok”

To III edycja ogólnopolskiej akcji, którą Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zainaugurowało 24 października na starym, zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie. Celem akcji „Nie pozwól pamięci zarastać trawą…Sprzątnij grób obok” jest zachęcenie jak największej liczby osób do tego, by przy okazji sprzątania, porządkowania grobów swoich bliskich, zwróciły baczną uwagę na zaniedbane, zarośnięte trawą groby obok i uprzątnęły […]

Czytaj więcej

Uwaga – Wstrzymanie dostaw wody

  Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, w dniu 28 października w godz. 8:00-14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody w Bolszewie, ul. Jarzębinowa i Wierzbowa Przepraszamy za utrudnienia. PEWIK GDYNIA

Czytaj więcej

Rzeźby upiększają naszą gminę

Za nami kolejne wydarzenie, którego pokłosiem są rzeźby, coraz liczniej pojawiające się na terenie całej naszej gminy. W dniach 11-15 września br. w Bieszkowicach, Gościcinie i Bolszewie odbywały się pokazy i warsztaty rzeźbiarskie w ramach VI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego pod hasłem „Kaszuby w drewnie zaklęte”. Imprezie towarzyszyły występy zespołów regionalnych oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci. […]

Czytaj więcej

Cykliści zakończyli sezon w Gniewowie

W niedzielę 20 października grupa członków Bolszewskiego Klubu Rowerowego „Cyklista”, na zakończenie sezonu, odwiedziła sołectwo Gniewowo. Cykliści przyjechali do tej miejscowości na zaproszenie pani sołtys Justyny Klein-Melcer. Tradycyjnie, podobnie jak na wielu rajdach, nie zabrakło pieczonych kiełbasek oraz kawy z pyszną drożdżówką. Tym razem to właśnie rowerzyści z Bolszewa mogli jako pierwsi skorzystać z nowo […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

95. urodziny obchodziła Pani Janina Wykowska z Bolszewa. Z tej okazji szacowną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z sołtysem Edmundem Biangą. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Pani Janinie życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.

Czytaj więcej

XI Sesja Rady Gminy Wejherowo

  16 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje Wójta z działalności międzysesyjnej, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy oraz przedstawione przez Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehę informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wejherowo w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto przedmiotem Sesji było podjęcie uchwały […]

Czytaj więcej

Pracownicy oświaty z gminy Wejherowo świętowali!

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji, jak co roku, pracownicy oświaty z terenu gminy Wejherowo spotkali się w hotelu Victoria w Bolszewie, by wspólnie świętować i wymienić się doświadczeniami codziennej, nauczycielskiej pracy. Jej wyjątkowy, niezwykle ważny charakter podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Docenił jak istotną […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]), – art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z […]

Czytaj więcej

„Bolszewo na 5” po raz drugi w naszej gminie

W roku jubileuszowych obchodów 85-lecia Gminy Wejherowo, 5 października po raz drugi w Bolszewie odbyła się impreza biegowa pod nazwą ,,Bolszewo na 5″. Wystartowało w niej blisko 300 osób. Zawodnicy mogli wybrać różną formę aktywności na dystansie 5 km: przejść z kijkami albo pobiec. W imprezie udział wzięli sportowcy z naszego regionu i z całej […]

Czytaj więcej